28 września 2015r.  odbyły się wybory na nowego przewodniczącego  Samorządu Uczniowskiego naszego liceum. Po zliczeniu głosów przez  szkolną komisję skrutacyjną w składzie: Marcin Choiński, Emil Biały, Maciej Choiński, Lidia Żebrowska oraz Kamila Szafara, wyłonił się zarys nowego zarządu. Przewodniczącym został Krystian Kazimierz Bogusz z klasy IIb. Gratulujemy! Krystian powołał członków Prezydium SU w składzie: Zastępca Przewodniczącego: Monika Łopieńska klasa IIb, i Magdalenia Wesołowska klasa IIb, Sekretarz: Joanna Tworkowska klasa IIb. Funkcję opiekunów SU pełnić będą p. Ewelina Dąbrowska i p. Krzysztof Fedorowski. Gratulujemy nowemu Prezydium i życzymy udanych przedsięwzięć w tym roku szkolnym.

Nowe Prezydium, nowe zmiany

W środę, 30 września 2015r. odbył się apel poświęcony zmianie władzy w Samorządzie Uczniowskim Jagiellończyka. W końcowym  wystąpieniu, ustępujący przewodniczący Marcin Choiński podsumował swoją działalność w Samorządzie Uczniowskim. Marcin podziękował dyrektorowi p. Ryszardowi  Flancowi oraz opiekunom SU za współpracę i wsparcie przy realizacji imprez i uroczystości szkolnych. Odchodzącym członkom SU – tegorocznym maturzystom, w podziękowaniu za owocną współpracę, zostały wręczone drobne upominki.

Nowo wybrany przewodniczący - Krystian Bogusz wygłosił przemówienie przedstawiając plan działań SU. Zapowiedział szerszy rozwój mediów społecznościowych m.in. poprzez kontynuację prowadzenia  kanału na YouTube. Dyrektor szkoły p. Ryszard Łukasz Flanc pogratulował Krystianowi i zadeklarował pełną współpracę i pomoc w realizacji planu pracy SU.

Krystianowi i nowemu Prezydium życzymy udanej i twórczej współpracy na rzecz całej społeczności naszej szkoły. Niech to będzie kolejny, bardzo udany rok działalności Samorządu Uczniowskiego, który dba o to, by szkoła była nie tylko miejscem nauki, ale również miejscem przyjaznej atmosfery i kreatywnych działań.

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna