Sieć kin Helios we współpracy z Gazetą Wyborczą, pod patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, przygotowała cykl filmowy ”Kino na temat” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem organizatorów jest pokazanie uczniom, że w dobie dynamicznego rozwoju mediów internetowych i powszechnego dostępu do szybkich i łatwych informacji, dobry film może być tym medium, które w interesujący sposób mówi o aktualnych i dotyczących młodych ludzi tematach. Dnia 21 listopada grupa młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w jednym ze spotkań z tego cyklu. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia opartego na faktach, niemieckojęzycznego filmu „Fala”. Głównym założeniem spotkania było pokazanie młodemu odbiorcy, że ambitne kino może w pasjonujący sposób opowiadać o ważnych dla młodych sprawach i prowokować gorące dyskusje.

„Fala” podejmowała dwa tematy, problem niebezpieczeństwa odradzania się ruchów neonazistowskich wśród młodzieży, jak również kwestię szerzej omawianą w poprojekcyjnym spotkaniu, czyli temat przemocy wśród młodzieży i sposobów, za pomocą których, można z nią walczyć. Po obejrzeniu filmu prowadzący spotkanie dziennikarz Gazety Wyborczej, Jakub Medek i Robert Ćwikowski, ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przyjaciele z Osiedla”, zapytali obecnych, o to, czy jednostka może przeciwstawić się grupie. Uczniowie odpowiadali za pomocą białych (TAK) i czerwonych (NIE ) kart. Wyniki rozłożyły się proporcjonalnie. Cała dalsza dyskusja, w której uczniowie naszej szkoły brali czynny udział (i zostali za to nagrodzeni upominkami), miała na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest umiejętność asertywności i odpowiedniego zareagowania w sytuacjach kryzysowych. Rozmawiano o tym, jak wiele jest możliwości, osób i  instytucji, do których można się zgłosić w celu uzyskania pomocy, gdy jesteśmy ofiarami lub świadkami przemocy. Na zakończenie spotkania ponownie pojawiło się pytanie o szanse jednostki wobec grupy, tym razem większości sali odpowiedziała TAK – jednostka może przeciwstawić się grupie. O szczegółach towarzyszących spotkaniu możecie dodatkowo przeczytać na stronie internetowej białostockiego oddziału Gazety Wyborczej:

 

http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,14993727,Kino_na_temat__Jak_przeciwstawic_sie_fali_przemocy.html

 

Szkoła dla Niepodległej

Szkoła Młodych Patriotów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

OKE w Łomży

Odwiedza nas 541 gości oraz 0 użytkowników.

Bohater ON

Bohater ON Podziękowanie

Stulecie Niepodległości

Jagiellończyk TV

Biblioteka szkolna