W dniu 21 listopada 2013r. w siedzibie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku zostały wręczone stypendia Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom w województwie . Wśród doborowej kompanii najlepszych znalazł się uczeń naszego liceum- Andrzej Mystkowski - uczeń klasy trzeciej  o profilu biologiczno-chemicznym. W klasie drugiej uzyskał  średnią ocen 5,38 oraz wzorowe zachowanie,  ponadto zdobył tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Ekologicznej.

Na gali obecni byli wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie. Stypendyście z Jagiellończyka  towarzyszył  dyrektor szkoły  Ryszard Łukasz Flanc. W imieniu premiera stypendia wręczali Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski i Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel. Galę uświetnił występ orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej z  Białegostoku. Gratulujemy Andrzejowi stypendium, które jest  nagrodą za wybitne osiągnięcia  w nauce oraz  promowaniem szkoły na terenie kraju.